MOSTRART 2022

A feira de artesanía máis importante de Galicia

Do 30 de xullo
ao 28 de agosto 2022

Horario: de 11 a 14
e de 17:30 a 22 h.

Distribución Expositores

A continuación poderá ver un esquema coa distribución e ubicación de cada un dos expositores asistentes este ano.

distribucion_mostrart_2022.pdf

Cartel para Prensa

cartel_mostrart_2022.zip

Información Stands

O seguinte arquivo PDF contén información técnica dos stands exteriores empregados en Mostrart.

stands_mostrart.pdf

Productos en MOSTRART