A feira de artesanía máis importante de Galicia

Do 28 de xullo
ao 15 de agosto 2018

Horario: de 11 a 14
e de 17:30 a 22 h.
Distribución Expositores

A continuación poderá ver un esquema coa distribución e ubicación de cada un dos expositores asistentes este ano.

distribucion_mostrart_2018.pdf

Cartel para Prensa

cartel_mostrart_2018.zip
Información Stands

O seguinte arquivo PDF contén información técnica dos stands exteriores empregados en Mostrart.

stands_mostrart.pdf